Ο Άνθρωπος στον Άρη

Ο άνθρωπος στον Άρη
Καλλιτεχνική αναπαράσταση Ανθρώπων στον Άρη. Αν και τεχνικά είναι σήμερα στα όρια του εφικτού, είναι πολύ αμφίβολο μια τέτοια αποστολή να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εικοσαετία.

Αν και το περιβάλλον του Άρη θεωρείται πιο φιλόξενο απ’ αυτό της Σελήνης, η συνεχώς μεταβαλλόμενη από τη Γη απόστασή του, που κυμαίνεται από 60 έως και πάνω από 350 εκατομμύρια χιλιόμετρα, κάνει την αποστολή μακρόχρονη, δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο.
Παρ’ όλα αυτά, η εφευρετικότητα, η τόλμη και η περιέργεια του ανθρώπου είναι βέβαιο ότι θα τον οδηγήσουν και εκεί, όπως τον οδήγησαν στη Σελήνη.
Ειδικοί τοποθετούν χρονικά την προσεδάφιση ανθρώπων στον ʼρη περίπου στη δεκαετία 2020 – 2030.