Ο Δορυφόρος ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ

O ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ χαρτογραφεί την Αφροδίτη
O ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ χαρτογραφεί την Αφροδίτη. Καλλιτεχνική αναπαράσταση.

Ο Δορυφόρος ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ εκτοξεύτηκε προς την Αφροδίτη το Μάιο του 1989. Δεκαπέντε μήνες αργότερα μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη και άρχισε να χαρτογραφεί με κύματα ραντάρ την αόρατη από τα σύννεφα επιφάνειά του.
Χρειάστηκαν 3 χρόνια για να ολοκληρώσει την αποστολή του και χάρις σ’ αυτόν σήμερα γνωρίζουμε την επιφάνεια της Αφροδίτης καλύτερα από τους βυθούς των ωκεανών μας.
Ο ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ βυθίστηκε και διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης στις 10 Οκτωβρίου 1994.