Ο πύραυλος στην Ευρώπη

Απεικονίση πυραυλοκίνητης τορπίλης
Σχέδιο από χειρόγραφο του βιβλίου Bellicorum του Giovanni da Fontana, που απεικονίζει πυραυλοκίνητη τορπίλη. Το βιβλίο γράφτηκε το 1420.

Στα μέσα του Μεσαίωνα (13ος αιώνας) η πυρίτιδα αρχίζει να διαδίδεται συνεχώς στην Ευρώπη.
Το 1220 ο Roger Bacon περιγράφει την παρασκευή της για πολεμικoύς σκοπούς.
Το 1250 ο Μάρκος ο Έλληνας, στο βιβλίο του “LIBER IGNIUM” (βιβλίο της φωτιάς) περιγράφει μία μακρόστενη χάρτινη θήκη, που αν παραγεμιστεί με πυρίτιδα και πυροδοτηθεί, μπορεί να πετάξει στον αέρα.
Τον 16ο αιώνα στη Γαλλία κατασκευάζονται πύραυλοι με μήκος μέχρι ένα μέτρο. Κατά τον 19ο αιώνα στην Αγγλία είχε βελτιωθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του πολεμικού πυραύλου από τον Ναύαρχο Κόνκρηβ.