ΠΑΙΟΝΗΡ 10 & 11

ΠΑΙΟΝΗΡ 10
Η παράσταση που φέρει η χρυσή πινακίδα που είναι τοποθετημένη στη συσκευή ΠΑΙΟΝΗΡ – 10. Αποτελεί ένα μήνυμα με πιθανό αποδέκτη κάποιο εξωγήϊνο πολιτισμό που ίσως ανακαλύψει κάποτε τη συσκευή. Οι πληροφορίες που απεικονίζει αναφέρονται στο ανθρώπινο γένος, στο Ηλιακό Σύστημα και στη θέση του σε σχέση με τα γειτονικά άστρα.

Οι πρώτοι Βολιστήρες της σειράς PIONEER (πρωτοπόρος) είχαν σαν στόχο κυρίως την Σελήνη στα τέλη της δεκαετίας του 50.
Το Μάρτιο του 1972 εκτοξεύτηκε το ΠΑΪΟΝΗΡ 10 και λίγο αργότερα το – 11. Το Φεβρουάριο του 1973 το ΠΑΙΟΝΗΡ – 10 έγινε η πρώτη συσκευή που προσέγγισε το Δία και μετέδωσε τις πρώτες κοντινές εικόνες του πλανήτη αυτού. Κατόπιν εγκατέλειψε το Ηλιακό Σύστημα μεταφέροντας μία χρυσή πινακίδα με ένα συμβολικό μήνυμα.
Το ΠΑΙΟΝΗΡ – 11 πλησίασε το 1979 και τον Κρόνο, από όπου μετέδωσε τις πρώτες κοντινές εικόνες του πλανήτη αυτού.
Πλέον, οι δύο αυτές συσκευές είναι τα πιο απομακρυσμένα από τη Γη ανθρώπινα κατασκευάσματα.