Σοβιετικοί Βολιστήρες (1959 – 1969)

Εικόνες από την Σελήνη
Περισσότερο ιστορικές παρά εντυπωσιακές, οι εικόνες αυτές είναι μερικές από τις πρώτες που μεταδόθηκαν από την επιφάνεια της Σελήνης. Προέρχονται από το Λούνα – 9.

Η πρώτη συσκευή που έφτασε σε έναν άλλο κόσμο ήταν ο ΛΟΥΝΑ – 2 που τσακίστηκε στη Σελήνη στις 12/09/1959. Είχε προηγηθεί η πτήση του ΛΟΥΝΑ – 1 στις 2 Ιανουαρίου, ο οποίος πλησίασε τη Σελήνη κατά μόλις 7.500 χιλιόμετρα.
Στις 4 Οκτωβρίου 1959 ο ΛΟΥΝΑ – 3 πρωτο-φωτογράφησε την αόρατη πλευρά της.
Τελικά ο ΛΟΥΝΑ – 9 προσεδαφίστηκε ομαλά και έστειλε φωτογραφίες της Σελήνης στις 03/02/1966.
Μετά τη Σελήνη οι Σοβιετικοί έστειλαν βολιστήρες και προς τον ʼρη και την Αφροδίτη, που ονομάστηκαν Ζοντ και Βένους αντίστοιχα.