Το Διαστημικό Λεωφορείο στο Διάστημα

Εικόνες από την πτήση  του διαστημικού λεωφορείου COLUMBIA
Εικόνες από την ιστορική πρώτη πτήση του διαστημικού λεωφορείου (space shuttle) COLUMBIA με τους Young και Crippen στις 12 – 14 Απριλίου 1981.

Στις 12 Απριλίου του 1981 εκτοξεύεται για πρώτη φορά στο διάστημα, με πλήρωμα τους John Young και Robert Crippen, το διαστημικό λεωφορείο COLUMBIA. Η ομαλή λειτουργία σε όλες τις φάσεις της πτήσης απέδειξε την αξιοπιστία του οχήματος για τακτική χρήση.
ʼλλα διαστημικά λεωφορεία που πραγματοποιούν πτήσεις μέχρι σήμερα είναι το DISCOVERY, ATLANTIS και ENDEAVOUR.
Το 1986 χάθηκε σε ατύχημα το μοιραίο CHALLENGER.
Τα διαστημόπλοια αυτά έχουν εκτελέσει δεκάδες πτήσεις μέχρι σήμερα με ποικίλες αποστολές για ερευνητικούς, εμπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς.