Το πρόγραμμα ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ των ΗΠΑ

 Όχημα του προγράμματος ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ - Αστροναύτες του προγράμματος ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ
Αριστερά: Όχημα του προγράμματος ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ στην κορυφή πυραύλου φορέα ΑΤΛΑΣ-D. Δεξιά: Οι επτά αστροναύτες του προγράμματος ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ. Δεύτερος από δεξιά στην πρώτη σειρά ο Τζων Γκλεν.

Οι Αμερικάνοι εκτόξευσαν τα πρώτα τους επανδρωμένα διαστημόπλοια με το πρόγραμμα “ΕΡΜΗΣ” (MERCURY).
Η πρώτη επιτυχής πτήση θαλαμίσκου ΕΡΜΗΣ έγινε στις 31 Ιανουαρίου 1961 με επιβάτη ένα χιμπατζή που ονομάστηκε ΧΑΜ.
Ακολουθεί η πρώτη υποτροχιακή πτήση με τον αστροναύτη ΑΛΑΝ ΣΕΠΑΡΝΤ στις 5 Μαΐου και η πρώτη τροχιακή με τον χιμπατζή ΕΝΟΣ στις 29 Νοεμβρίου.
Τελικά στις 20 Φεβρουαρίου 1962 ο ΤΖΩΝ ΓΚΛΕΝ μπαίνει σε τροχιά και εκτελεί 3 περιφορές γύρω από τη Γη. Ακολούθησαν άλλες 6 πτήσεις θαλαμίσκων ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ έως το 1963.