Εκλείψεις

 Έκλειψη Ηλίου
Μία ολική έκλειψη Ηλίου φωτογραφημένη από το τροχιακό εργαστήριο Σκάιλαμπ (Skylab).

Όταν ένα ουράνιο σώμα περνά και κρύβει κάποιο άλλο που βρίσκεται μακρύτερα, συμβαίνει το φαινόμενο της έκλειψης. Έκλειψη επίσης συμβαίνει όταν η σκιά ενός σώματος καλύπτει άλλο.
Κατά περιόδους η Αφροδίτη και ο Ερμής περνούν σαν μικροσκοπικές κουκίδες εμπρός από τον Ήλιο, χωρίς όμως να επηρεάζουν το φως του που φτάνει στη Γη.
Αντίθετα η Σελήνη, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, μπορεί να τον αποκρύψει τελείως για 1 – 4 περίπου λεπτά.
Αυτή λέγεται “ολική έκλειψη Ηλίου”.
Το φαινόμενο αυτό ενέπνεε φόβο στο παρελθόν καθώς έπεφτε στιγμιαίο σκοτάδι.
Εάν ο Ήλιος δεν κρυφτεί τελείως έχουμε “μερική” ή σε κάποιες περιπτώσεις “δακτυλιοειδή” έκλειψη.
Όταν δε η Σελήνη εισέλθει στη σκιά της Γης, τότε συμβαίνει “μερική” ή “ολική” έκλειψη Σελήνης.