Ισαάκ Νεύτων (1642 – 1727)

Ισαάκ Νεύτων
Ο Ισαάκ Νεύτων (1642 – 1727) αναλύει το λευκό φως με ένα πρίσμα.

Ο Ισαάκ Νεύτων δίκαια θεωρείται ο θεμελιωτής της κλασσικής Φυσικής και Αστρονομίας. Πρώτος κατανόησε μαθηματικά το φαινόμενο της βαρύτητας, της αμοιβαίας έλξης δηλαδή των ουράνιων σωμάτων.
Επίσης, με τη χρήση ενός πρίσματος, ανέλυσε το λευκό φως στα επτά χρώματα που το αποτελούν και επινόησε το κατοπτρικό τηλεσκόπιο (Νευτώνειο) που φέρει το όνομα του.
Το κυριότερο έργο του ήταν οι τρίτομες “Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας” γνωστές και σαν “PRINCIPIA NATURALIS”.