Κοπέρνικος – Κέπλερ

Νικόλαος Κοπέρνικος   Ιωάννης Κέπλερ
Αριστερά: Ο Νικόλαος Κοπέρνικος (1473 – 1543). Δεξιά: Ο Ιωάννης Κέπλερ (1571 – 1630).

Κατά την περίοδο της Αναγέννησης (15ος – 16ος αιώνας μ.χ.) ξαναμελετήθηκαν οι Αρχαίοι Έλληνες Αστρονόμοι.
Το 1543 ο Νικόλαος Κοπέρνικος ξανα-προτείνει το Ηλιοκεντρικό σύστημα του Αρίσταρχου.
Ο Ιωάννης Κέπλερ, ως το 1618 είχε δημοσιεύσει τους τρεις νόμους του που περιγράφουν την ελλειπτική κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, σε αντίθεση με τις κυκλικές τροχιές που υπέθεταν οι σύγχρονοί του.
Ο δρόμος προς την ορθή αντίληψη για το Σύμπαν που μας περιβάλλει ήταν πλέον ανοικτός, καθώς η Γη έπαψε να θεωρείται ως το κέντρο των πάντων.