Μεσοαστρικά Νεφελώματα

Μεσοαστρικά Νεφελώματα
Μία εντυπωσιακή λεπτομέρεια από το κέντρο του νεφελώματος του Αετού (ένθετη φωτ.) στον αστερισμό του Όφεως. Γιγάντιες στήλες πυκνού μεσοαστρικού αερίου και σκόνης λούζονται στο έντονο φως νεογένννητων αστρικών γιγάντων, η ακτινοβολία των οποίων εξατμίζει και απωθεί τις αραιότερες περιοχές αερίων. Τέτοιοι σχηματισμοί είναι τόποι γέννησης νέων άστρων.

Τα μοριακά μεσοαστρικά νεφελώματα είναι σύννεφα υδρογόνου και σκόνης σε απόλυτο σχεδόν ψύχος (-270ο C). Τα σύννεφα αυτά βρίσκονται κατά κανόνα στους σπειροειδείς βραχίονες των Γαλαξιών.
Αν και η πυκνότητά τους είναι απειροελάχιστη για τα Γήινα δεδομένα, τα νέφη αυτά δέχονται επιδράσεις μαγνητικών πεδίων, κινητικών διαταραχών, αστρικών ακτινοβολιών, εκρήξεων κ.λ.π. Σαν αποτέλεσμα δημιουργούνται συμπυκνώσεις που οδηγούν στη γέννηση νέων άστρων.
Συχνά, νεογέννητα αστρικά σμήνη ή λαμπροί αστέρες γίγαντες, εγκαταλείπουν το μητρικό τους νεφέλωμα, φωτίζοντας ολόκληρες περιοχές του.