Οι Γαλαξίες

Κάτοψη ενός σπειροειδή γαλαξία - Ο σπειροειδής γαλαξίας Σομπρέρο
Αριστερά: Κάτοψη ενός σπειροειδή γαλαξία. Στο κέντρο του έχουν συγκεντρωθεί μεγάλα σε ηλικία άστρα, ενώ στα νεφελώματα των βραχιόνων του γεννιούνται συνεχώς νέα. Δεξιά: Ο σπειροειδής γαλαξίας Σομπρέρο διαθέτει αρκετά αέρια και σκόνη στο δίσκο του, ώστε να είναι αόρατο το κέντρο του.

Οι γαλαξίες θεωρούνται τα δομικά στοιχεία του Σύμπαντος. Αποτελούνται από άστρα και ύλη σε συστήματα κολοσσιαίων διαστάσεων.
Το φως, που κινείται με την ταχύτητα των 300.000 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, θα χρειαζόταν εκατό χιλιάδες χρόνια για να διασχίσει το δικό μας γαλαξία, καθώς και αρκετά εκατομμύρια ως τους πλησιέστερους.
Τα δύο κύρια είδη γαλαξιών είναι οι ελλειπτικοί και οι σπειροειδείς.
Ουσιαστικά όλοι οι γαλαξίες διαθέτουν ένα πυκνό από άστρα και ύλη πυρήνα.
Σε ορισμένους γαλαξίες οι πυρήνες τους παρουσιάζουν έντονη έκλυση ενέργειας, καθώς και στενούς πίδακες ύλης σε επιτάχυνση (jets).
Κάποιοι γαλαξιακοί πυρήνες είναι τόσο ενεργοί και λαμπροί, ώστε γίνονται ορατοί από τα βάθη του Σύμπαντος. Αυτοί καλούνται ημιαστέρες ή κβάζαρ. Πιστεύεται ότι όλη αυτή η ενέργεια προέρχεται από την δράση σωμάτων στο κέντρο τους, που αποκαλούνται μαύρες τρύπες.