Οι Κομήτες

Ο κομήτης του ΧΑΛΕΥ
Ο κομήτης του ΧΑΛΕΥ όπως φάνηκε στις κάμερες της διαστημικής συσκευής GIOTTO το 1986. Είναι φανερή η έντονη εξάτμιση των αερίων του.

Οι κομήτες είναι απομεινάρια των πρώτων φάσεων σχηματισμού του Ηλιακού Συστήματος.
Κινούνται στις ασταθείς τροχιές τους γύρω από τον Ήλιο σε αποστάσεις δεκάδων ή εκατοντάδων φορών της απόστασης Γης – Ηλίου.
Η σύστασή τους αποτελείται από πάγους ελαφρών αερίων και νερού, καθώς επίσης και από σωματίδια και σκόνες μετάλλων, οργανικές ενώσεις κ.λ.π. Κάποιοι από αυτούς τυχαίνει λόγω βαρυτικών έλξεων να πλησιάσουν τον Ήλιο επιταχύνοντας.
Καθώς θερμαίνονται από τον Ήλιο, τα ελαφρά τους αέρια εξατμίζονται και σχηματίζουν εντυπωσιακές ουρές (τις κόμες).
Όσοι επανέρχονται σε κανονικά χρονικά διαστήματα καλούνται περιοδικοί, όπως λ.χ. ο κομήτης του ΧΑΛΕΥ.