Τα Άστρα

Το αστρικό σμήνος των πλειάδων
Το αστρικό σμήνος των πλειάδων. Το σμήνος αυτό αποτελείται από πολλά νέα άστρα διαφόρων μεγεθών.

Τα άστρα, ένα από τα οποία είναι και ο Ήλιος, είναι οι πιο πολυάριθμες πηγές ενέργειας στο σύμπαν.
Σχηματίζονται κυρίως από υδρογόνο σε πυκνές περιοχές μοριακών, μεσοαστρικών νεφελωμάτων.
Καθώς καταρρέουν βαρυτικά, παίρνουν σφαιρικό σχήμα, ενώ παράλληλα στον πυρήνα τους, λόγω πίεσης και θερμοκρασίας ξεκινούν πυρηνικές αντιδράσεις.
Μ’ αυτό τον τρόπο παράγουν τεράστια ποσά ενέργειας.
Όταν τα άστρα λάμπουν σταθερά για ποικίλα χρονικά διαστήματα εκατομμυρίων ή δισ-εκατομμυρίων ετών, μετατρέποντας το υδρογόνο τους σε ήλιο, λέμε ότι βρίσκονται στην “κύρια ακολουθία”.
Η λαμπρότητα, το χρώμα και η διάρκεια ζωής ενός άστρου εξαρτάται κατά κανόνα από τη μάζα του. Γαλάζιοι ή ερυθροί γίγαντες καίνε σχετικά σύντομα τα πυρηνικά τους καύσιμα και συχνά εκρήγνυνται βίαια και με μεγάλη λαμπρότητα, εμπλουτίζοντας το χώρο με βαριά στοιχεία (ʼνθρακας, Μαγνήσιο, Σίδηρος κ.λ.π.) που σχηματίστηκαν στο εσωτερικό τους.
ʼστρα με μικρότερες μάζες διαρκούν περισσότερο και το τέλος τους είναι λιγότερο βίαιο.
Τέλος, πολλά άστρα συμβιώνουν σε διπλά ή πολλαπλά συστήματα, ενώ άλλα παρουσιάζουν διακυμάνσεις στη λαμπρότητά τους.