Το Έξω Ηλιακό Σύστημα

Επίπεδα των τροχιών του Πλούτωνα
Διάγραμμα που δείχνει τα κεκλιμένα επίπεδα των τροχιών του Πλούτωνα (πράσινα) και των νεοανακαλυφθέντων μικρών πλανητοειδών κενταύρων 1992 QB1 και 1993 FW.

Ήδη από τις δεκαετίες του 40 και του 50 οι αστρονόμοι υπέθεταν ότι πέρα από τον Πλούτωνα κινούνται και άλλα σώματα, που λόγω της αμυδρότητάς τους διέφευγαν την ανακάλυψη.
Το 1992 εντοπίστηκε ένα τέτοιο σώμα και από τότε συνεχώς ανακαλύπτονται νέα, χάρη στην ευαισθησία της ψηφιακής εικονοληψίας με μεγάλα τηλεσκόπια.
Οι μικροσκοπικοί αυτοί πλανήτες ονομάστηκαν ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ και έχουν σύσταση παρόμοια με αυτή των κομητών.
Πέρα από τους ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ, που ανήκουν στη λεγόμενη “ζώνη του KUIPER”, υπάρχει το απέραντο νεφέλωμα – δεξαμενή των κομητών το “νέφος του OORT”.