Επανδρωμένα Διαστημόπλοια

Οι Edwin Aldrin και Neil Armstrong στο θάλαμο της Σεληνάκατου ¨Αετός¨
Οι Edwin Aldrin και Neil Armstrong στο θάλαμο της Σεληνάκατου ¨Αετός¨.

Επανδρωμένα καλούμε τα διαστημόπλοια που μεταφέρουν ανθρώπους στο διάστημα.
Το πρώτο επανδρωμένο διαστημόπλοιο ήταν το ΒΟΣΤΟΚ. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πληρωμάτων τους σε αέρα, τροφή, νερό, καθαριότητα κ.λ.π. Οι ελιγμοί όπως η επιτάχυνση, η επιβράδυνση, η στρέψη, η περιστροφή κ.λ.π. επιτυγχάνονται με τη χρήση μικρών πυραυλοκινητήρων, που περιστρέφουν το όχημα γύρω από τρεις κάθετους άξονες.
Το πιο ιστορικό διαστημόπλοιο ήταν το ΑΠΟΛΛΩΝ που πρωτομετέφερε ανθρώπους στη Σελήνη.
Σε αντίθεση με τα επανδρωμένα διαστημόπλοια του παρελθόντος, που ήταν κατασκευασμένα για να εκτελέσουν μόνο μία διαστημική πτήση, εδώ και αρκετά χρόνια το πρόγραμμα των ΗΠΑ χρησιμοποιεί σε τακτικές πτήσεις 4 επαναχρησιμοποιούμενα Διαστημικά λεωφορεία.