Η Αρχαία Παρατήρηση

Μέθοδος μέτρησης της καμπυλότητας της Γης
Η μέθοδος με την οποία ο Ερατοσθένης μέτρησε την καμπυλότητα της Γης βασιζόμενος στη γωνιακή διαφορά ηλιακών σκιών ανάμεσα σε δύο πόλεις.

Οι περισσότεροι αρχαίοι λαοί ξεκίνησαν την αστρονομική παρατήρηση και τη μέτρηση του χρόνου υπολογίζοντας τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες καθώς και τις ετήσιες εναλλαγές του νυχτερινού ουρανού.
Ο Ίππαρχος κατέταξε τα άστρα κατά μεγέθη λαμπρότητας και χαρτογράφησε ένα μεγάλο μέρος του ουρανού.
Μέχρι την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου, οι παρατηρήσεις εκτελούνταν με το γυμνό μάτι και υποβοηθούνταν από γεωμετρικά όργανα μέτρησης γωνιών.
Τέλος, πολλοί πολιτισμοί της κεντρικής Αμερικής, της Κίνας, της Ινδίας κ.λ.π. έχτισαν ολόκληρα κτίρια και κατασκευές για τις αστρονομικές τους μετρήσεις.