Θάλαμος Διακυβέρνησης – Όχημα Εξυπηρέτησης

Θάλαμος Διακυβέρνησης - Όχημα Εξυπηρέτησης
Καλλιτεχνική απεικόνιση του συγκροτήματος θαλάμου διακυβέρνησης-οχήματος εξυπηρέτησης. Οι τομές επιτρέπουν να φανούν η θέση του πληρώματος κατά το ταξίδι, καθώς και οι δεξαμενές των προωθητικών και οι ηλεκτρογεννήτριες. Τα τετραπλά ακροφύσια στα πλευρά του οχήματος είναι οι πυραυλίσκοι διεύθυνσης και ελιγμών.

Οι τρεις αστροναύτες του διαστημοπλοίου ΑΠΟΛΛΩΝ κατά την εκτόξευση, διαδρομή και επιστροφή στη Γη διέμεναν και εργάζονταν στο θάλαμο διακυβέρνησης. Αυτός είχε σχήμα κωνικό και διέθετε τρία επικλινή καθίσματα κάτω από τα συστήματα ελέγχου πτήσης.
Το πέρασμα στη σεληνάκατο γινόταν μέσω συνδετικής σήραγγας στο πάνω μέρος του κώνου. Στο κάτω μέρος ήταν προσαρμοσμένο το όχημα εξυπηρέτησης με σχήμα κυλινδρικό και περιείχε δεξαμενές προωθητικού, χημικές ηλεκτρογεννήτριες, καθώς και τον κύριο πυραυλοκινητήρα.