Κατοπτρικά Τηλεσκόπια

Κατοπτρικό Τηλεσκόπιο
Kατοπτρικό, σύγχρονο τηλεσκόπιο διαμέτρου 3,6 μέτρων, εγκατεστημένο από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό E.S.O. στις Χιλιανές ʼνδεις.

Τα κατοπτρικά Τηλεσκόπια συλλέγουν και εστιάζουν το φως με τη βοήθεια κοίλου παραβολικού κατόπτρου (καθρέφτης).
Ο πρώτος που επινόησε τηλεσκόπιο με κάτοπτρο ήταν ο Ισαάκ Νεύτων τον 17ο αιώνα, το οποίο ονομάστηκε Νευτώνειο.
Παραλλαγές του κατοπτρικού εφευρέθηκαν από τους Κασεγκραίν, Φουκώ, Σμιθ, Μακσούτωφ και άλλους.
Σήμερα, τα μεγαλύτερα κατοπτρικά τηλεσκόπια στον κόσμο είναι δύο, έχουν διάμετρο κατόπτρου 10 μέτρα και βρίσκονται στο παρατηρητήριο KECK σε οροσειρά της νήσου Χαβάη.