Μη Επανδρωμένα Διαστημόπλοια

Μη Επανδρωμένα Διαστημόπλοια
Δορυφόροι κατάλληλα εξοπλισμένοι, όπως ο αμερικανικός μετεωρολογικός (αριστερά) και ο ρωσικός ναυσιπλοΐας (δεξιά), έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Μη επανδρωμένα διαστημόπλοια καλούνται οι συσκευές που κατευθύνονται σε διάφορους προορισμούς στο διάστημα για ποικίλες αποστολές (Τηλεπικοινωνιακές, εξερευνητικές κ.λ.π.). Οι περισσότερες διαθέτουν σύστημα προώθησης και διεύθυνσης και όλες τηλεπικοινωνιακό σύστημα για λήψη εντολών και μετάδοση πληροφοριών. Ο εξοπλισμός τους ποικίλει ανάλογα με το είδος της αποστολής τους. Οι εξερευνητικές λόγου χάρη συσκευές συνήθως διαθέτουν εξοπλισμό για τη λήψη εικόνων, που είναι όμως άχρηστος σε ένα δορυφόρο τηλεφωνικών αναμεταδόσεων. Οι τρεις κυριότερες κατηγορίες μη επανδρωμένων διαστημικών συσκευών είναι οι δορυφόροι, οι βολιστήρες και οι συσκευές προσεδάφισης.