Οι Δορυφόροι

Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος
Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος απελευθερώνεται σε περιγήινη τροχιά από το χώρο φορτίου διαστημικού λεωφορείου.

Ο δορυφόρος είναι διαστημική συσκευή που περιφέρεται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή άλλο πλανήτη.
Οι δορυφόροι σε περιγήϊνη τροχιά εξυπηρετούν τις τηλεπικοινωνίες, τη μετεωρολογία, τη ναυσιπλοΐα, τη χαρτογράφηση, τις ένοπλες δυνάμεις κάποιων χωρών, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων και άλλες ανάγκες.
Δορυφόροι χρησιμοποιούνται και στην εξερεύνηση άλλων πλανητών εκτελώντας φωτογραφήσεις, χαρτογραφήσεις με ραντάρ (π.χ. ο ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ) ατμοσφαιρικές μετρήσεις και ανιχνεύσεις μαγνητικών και βαρυτικών πεδίων.