Ο Πυραυλοκινητήρας

Στατική δοκιμή κινητήρα VIKING - V
Στατική δοκιμή κινητήρα VIKING – V του ευρωπαϊκού πυραύλου ARIANNE. του ευρωπαϊκού πυραύλου ARIANNE.

Ο πυραυλοκινητήρας ωθεί το όλο όχημα σύμφωνα με την φυσική αρχή της αντίδρασης. Παράγει μεγάλα ποσά καυσαερίων που διαφεύγουν με σημαντική πίεση και ταχύτητα.
Ο κινητήρας αυτός δρα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο κινείται (ατμόσφαιρα ή κενό), δεν χρειάζεται δηλαδή το ατμοσφαιρικό οξυγόνο για τις καύσεις του.
Η καρδιά του πυραυλοκινητήρα είναι ο θάλαμος της καύσης. Εκεί οδηγούνται με στροβιλοαντλίες ή με αέριο υπό πίεση (συνήθως ήλιο), το καύσιμο (κηροζίνη, υδραζίνη, υγρό υδρογόνο κ.λ.π.) και το οξειδωτικό (υγρό οξυγόνο, τετροξείδιο του αζώτου κ.λ.π.).
Αυτά αναφλέγονται και η πίεση των καυσαερίων διαφεύγει από ένα κωνικό, ψυχόμενο άνοιγμα, το ακροφύσιο, παράγοντας ώση.
Μικροί πυραυλοκινητήρες χρησιμοποιούνται επίσης σε διαστημικά οχήματα για την πραγματοποίηση ελιγμών και την αλλαγή διεύθυνσης.