Ο Πύραυλος

Τρεις γενεές πυραύλων - φορέων τύπου ATLAS
Τρεις γενεές πυραύλων – φορέων τύπου ATLAS.

Ο πύραυλος είναι αεροδυναμικό όχημα που κινείται στην ατμόσφαιρα ή το κενό διάστημα με την ώθηση που παράγουν τα καυσαέρια του κινητήρα του. Τον μεγαλύτερο όγκο και βάρος του οχήματος αυτού τον καταλαμβάνουν τα καύσιμα και το οξειδωτικό που απαιτούνται για να ανέλθει έξω από την ατμόσφαιρα και να επιταχύνει έως τα 8 χλμ/δεύ., φτάνοντας έτσι το φορτίο του σε τροχιά γύρω από την Γη. Πολλοί τύποι τέτοιων πυραύλων – φορέων αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα τμήματα – ορόφους που απορρίπτονται σταδιακά όταν εξαντλούν τα προωθητικά τους.
Κάποιοι άλλοι ωθούνται από στερεά προωθητικά. Πολλοί τύποι πυραύλων – φορέων που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του ’60 κατασκευάζονται ακόμα και σήμερα σε βελτιωμένες μορφές. Τέτοιοι είναι οι ΑΤΛΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΤΙΤΑΝ κ.λ.π.