Ραδιοτηλεσκόπια

Το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο
Το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο είναι αυτό στο Arecibo της νήσου Puerto-Rico. Η διάμετρός του είναι περίπου 300 μέτρα.

Τα ραδιοτηλεσκόπια είναι δέκτες ραδιοκυμάτων που εκπέμπουν διάφορες πηγές στο σύμπαν.
Η συλλογή και η εστίαση των κυμάτων γίνεται με κοίλους παραβολικούς ανακλαστήρες όπως και στα κατοπτρικά τηλεσκόπια. Ο σχηματισμός της ραδιοεικόνας είναι μία αρκετά σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.
Είναι δυνατόν επίσης να συντονιστούν μεταξύ τους ραδιοτηλεσκόπια σε απόσταση, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγάλη ευκρίνεια των λαμβανομένων εικόνων. Αυτός ο συντονισμός καλείται “συμβολομετρία”.