Συσκευές Προσεδάφισης

Συσκευή προσεδάφισης
Αστροναύτης του Απόλλων 12 περιεργάζεται συσκευή προσεδάφισης SURVEYOR.

Οι συσκευές προσεδάφισης είναι αυτόματα οχήματα που προσεδαφίζονται σε άλλους πλανήτες ή φυσικούς δορυφόρους.
Η προσεδάφιση εκτελείται με τη συσκευή να αντιστέκεται στη βαρύτητα με τη χρήση ανασχετικού πυραυλοκινητήρα.
Στους πλανήτες ή δορυφόρους που έχουν ατμόσφαιρες χρησιμοποιούνται και αλεξί-πτωτα για επιβράδυνση ή και προσεδάφιση.
Εικόνες, αναλύσεις εδάφους, ατμοσφαιρικές μετρήσεις κ.λ.π. συνήθως αναμεταδίδονται μέσω δορυφόρου σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη προς τη Γη.