Το Τηλεσκόπιο

Αστρονομική δίοπτρα - Κατοπτρικό, νευ-τώνειο τηλεσκόπιο
Επάνω: αστρονομική δίοπτρα. Κάτω: Κατοπτρικό, νευ-τώνειο τηλεσκόπιο

Το Τηλεσκόπιο (τηλέ-σκοπώ : παρατηρώ μακριά) είναι μία οπτική ή άλλη διάταξη που συλλέγει και εστιάζει ορατό φως ή άλλες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, όπως ραδιοκύματα, υπέρυθρο, υπεριώδες, ακτίνες γ, ακτίνες Χ κ.λ.π.
Το είδωλο είτε παρατηρείται είτε αποτυπώνεται ή γίνονται μετρήσεις (φωτομετρία, φασματοσκοπία κ.α.).
Δύο κύριες κατηγορίες οπτικών τηλεσκοπίων είναι τα διοπτρικά και τα κατοπτρικά.
Όσο μεγαλύτερη είναι η φωτοσυλλεκτική επιφάνεια ενός τηλεσκοπίου, τόσο αμυδρότερα αντικείμενα είναι ικανό να ανιχνεύσει