Συσκευές τηλεφώνου

Συσκευές τηλεφώνου
Τρεις από τους διάφορους τύπους χειροκίνητων επιτραπέζιων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ο.Τ.Ε. για τους συνδρομητές του.

Χειροκίνητες επιτραπέζιες συσκευές τηλεφώνου
Χρησιμοποιήθηκαν από τον Ο.Τ.Ε. για τους συνδρομητές του. (Δωρεά Ο.Τ.Ε.)