Αγγελιοφόροι

Παράσταση του αγγελιοφόρου
Παράσταση του αγγελιοφόρου Φειδιππίδη που μετέφερε το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών από τον Μαραθώνα στην Αθήνα.

Μεταφορά προφορικών και γραπτών μηνυμάτων με δρομείς.
Ήταν πολύ συνηθισμένη μέθοδος στην αρχαία Ελλάδα.
Πολύ γνωστός αγγελιοφόρος είναι ο Φειδιππίδης που μετέφερε το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών από τον Μαραθώνα στην Αθήνα.
Στην Ελληνική μυθολογία ο Ερμής θεωρείτο ο αγγελιοφόρος των Θεών του Ολύμπου.