Δορυφόροι

Δορυφόροι
Τα 2/3 όλων των διηπειρωτικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων γίνονται διά μέσου δορυφόρων, όπως αυτός της φωτογραφίας.

Η χρήση δορυφόρων στις τηλεπικοινωνίες επέτρεψε την εύκολη διασύνδεση απομακρυσμένων περιοχών της υδρογείου.
Κατήργησε την ανάγκη χρήσης συρμάτινων αγωγών τεραστίου μήκους ή την χρήση πολλών και ισχυρών επίγειων αναμεταδοτών.
Ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος εκτοξεύτηκε από τη NASA στις 12 Αυγούστου 1960. Ήταν ο ECHO 1.