Πυρσίες

οπτικός τηλέγραφος  αρχαίων Ελλήνων
Ο οπτικός τηλέγραφος των αρχαίων Ελλήνων (Φωτογραφία από το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονικης)

Η μέθοδος σηματοδότησης που επινόησαν οι Αλεξανδρινοί τεχνικοί Κλεοξένης και Δημόκλειτος το 150 π.Χ. θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρώτος οπτικός τηλέγραφος που αναφέρεται στην ιστορία.
Το σύστημα αποτελούνταν από δύο ομάδες πυρσών. Συνδυασμοί αναμμένων πυρσών αντιστοιχούσαν στα διάφορα γράμματα. Το μήνυμα ήταν πλήρες, μπορούσε όμως να γίνει διακριτό σε μικρές σχετικά αποστάσεις.