Σηματοφόροι

Σηματοφόροι
Ένας από τους σηματοφόρους του Chappe. Με το σύστημα αυτό μετέφεραν μηνύματα χρησιμοποιώντας μια αλυσσίδα πύργων καθώς και έναν κώδικα 96 σημάτων.

Μηχανή με κινητούς βραχίονες που μπορούσε να μεταβιβάσει σήματα.
Οι διάφορες θέσεις των βραχιόνων αντιπροσώπευαν τα σήματα που μεταβιβάζονταν από σηματοφόρο σε σηματοφόρο.
Ύστερα από πολλές δοκιμές και απογοητεύσεις οι Γάλλοι αδερφοί Ignace και Claude Chappe συνέδεσαν τις πόλεις Παρίσι και Λιλ (απόσταση 300 χλμ.) με 22 σταθμούς αναμετάδοσης το 1794.
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε με διάφορες παραλλαγές σε όλη σχεδόν την Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα.