Ταχυδρομικά περιστέρια

Ταχυδρομικά περιστέρια
Τα ταχυδρομικά περιστέρια έχουν πολύ ανεπτυγμένους τους μυς του στήθους. Πετούν με μεγάλη ταχύτητα , έχουν μεγάλη αντοχή, και έχουν εξαιρετική ικανότητα να θυμούνται το μέρος που πέρασαν έστω και μια φορά.

Χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν γραπτά μηνύματα.
Τα ταχυδρομικά περιστέρια έχουν αλάνθαστο ένστικτο, μεγάλη μνήμη και εξαιρετική ικανότητα προσανατολισμού. Ύστερα από προσεκτική εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες αποστάσεις (1,000 χιλιόμετρα). Αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 55 χιλιόμετρα την ώρα.
Το σώμα των Διαβιβάσεων του Ελληνικού Στρατού έχει για σύμβολο το μήνυμα: “εξαπέστειλεν την περιστερά”. Στην ελληνική μυθολογία αναφέρονται τα περιστέρια της Θεάς Αφροδίτης να μεταφέρουν μηνύματα στους ερωτευμένους.
Σήμερα χρησιμοποιούνται σε αγώνες