Τηλέγραφος Cooke – Wheatstone

Τηλέγραφος Wheatstone
Ένα πλήρες τηλεγραφικό σύστημα του Wheatstone, που περιλαμβάνει μια διατρητική μηχανή για τη χαρτοταινία (μπροστά), έναν πομπό και ένα καταγραφικό μηχάνημα με γραφίδα. Το καταγραφικό μηχάνημα λειτουργούσε πιέζοντας έναν κύλινδρο με μελάνι επάνω στο κινούμενο χαρτί.

Στην Αγγλία το 1837 ο William Cooke, απόστρατος τού Στρατού των Ινδιών, και ο Charles Wheatstone, καθηγητής του King’s College επινόησαν δύο τηλεγραφικές συσκευές για τους σιδηρόδρομους.
Η πρώτη συσκευή χρησιμοποιούσε πέντε βελόνες και ήταν απλή στη χρήση, ενώ η δεύτερη που χρησιμοποιούσε δύο είχε πολύ μικρότερες απαιτήσεις σε αγωγούς σύνδεσης.
Το σύστημα των Cooke – Wheatstone χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στους σιδηρόδρομους. Αργότερα (1848) ο Wheatstone κατασκεύασε τον τηλέγραφο “ABC” που χρειαζόταν ένα μόνο σύρμα (επιστροφή με γείωση).