Τηλεεφαρμογές

Τηλεεφαρμογές
Πέρα από τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες για την τηλεεργασία. H έλλειψη καθημερινής επαφής με άλλους εργαζόμενους είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα αντικοινωνικότητας, ενώ δυσκολίες υπάρχουν στο συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού και στη λήψη αποφάσεων.

Η εξάπλωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση πολλών εργασιών με τη διάδοση των Η/Υ καθώς και το υψηλό κόστος αγοράς ή ενοικίασης γραφείων στα κέντρα των μεγαλουπόλεων, δημιούργησε νέα εργασιακά καθεστώτα.
Ο υπάλληλος μιας εταιρείας, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί πλέον να εργάζεται στο σπίτι του, στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και να επικοινωνεί με την εταιρεία του μέσω δικτύου. Ο έλεγχος πολλών συσκευών και εγκαταστάσεων μπορεί να γίνει από απόσταση, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής ύπαρξη ανθρώπων στις εγκαταστάσεις αυτές.