Τηλεφωνικά κέντρα

Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνήτρια ενώ επιλέγει τον αριθμό κλήσης σε χειροκίνητο τηλεφωνικό κέντρο του 1895.

Εξυπηρετούν τις ανάγκες διασύνδεσης πολλών τηλεφώνων μεταξύ τους.
Από το 1880 και για πολλά χρόνια λειτούργησαν χειροκίνητα κέντρα.
Το 1889 ο Almon Strowger, στο Κάνσας των Η.Π.Α., επινόησε το πρώτο ηλεκτρομηχανικό σύστημα διασύνδεσης (ζεύξης).
Τα αυτόματα ηλεκτρομηχανολογικά κέντρα εξελίχθηκαν στη συνέχεια στα αυτόματα ηλεκτρονικά κέντρα.