Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία

Υδραυλικός τηλέγραφος
Ο υδραυλικός τηλέγραφος των αρχαίων Ελλήνων (Φωτογραφία από το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονικης)

Επινοήθηκε τον 4ο π.Χ αιώνα από τον Αρκάδα στρατηγό Αινεία τον Τακτικό. Η συσκευή και ο κώδικας επικοινωνίας παρείχαν ακρίβεια και περιεκτικότητα περιεχομένου.
Μειονεκτούσε στην ταχύτητα μετάδοσης. Στηριζόταν στο συγχρονισμό πομπού – δέκτη. Η έννοια του συγχρονισμού κυριαρχεί και στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.