Φρυκτωρίες

Δίκτυα επικοινωνιών στην Αρχαία Ελλάδα
Τα δίκτυα επικοινωνιών στην Αρχαία Ελλάδα. (Φωτογραφία από το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης)

Οι φρυκτωρίες αποτέλεσαν μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη συστήματος μεταβίβασης φωτεινών σημάτων στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας.
Ήταν εγκατεστημένες σε προνομιακές, λόγω θέσης, κορυφές βουνών. Το άναμμα της πρώτης φρυκτωρίας ακολουθούσαν διαδοχικά οι υπόλοιπες, συγκροτώντας έτσι μία γραμμή επικοινωνίας.
Χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς κυρίως σκοπούς από την εποχή του Τρωϊκού Πολέμου έως τους βυζαντινούς χρόνους.
Τα μηνύματα ήταν προσυμφωνημένα και περιορισμένα.