Δορυφόροι

Δορυφόροι
Η χρήση των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων επιτρέπει την εύκολη και άμεση επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών του πλανήτη μας.

Εξασφαλίζουν την οπτική επαφή που απαιτείται για την αναμετάδοση των ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες.
Κινούνται σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων (37.000 Km) από τη γη και “βλέπουν” πολύ μεγάλες περιοχές.
Ο καλών συνδέεται με τον επίγειο σταθμό που τον εξυπηρετεί. Ο επίγειος σταθμός “φαίνεται” από δορυφόρο στον οποίο στέλνει το σήμα. Αυτός αναμεταδίδει σε άλλο δορυφόρο, ο οποίος “βλέπει” τον επίγειο σταθμό που εξυπηρετεί τον καλούμενο και του μεταδίδει το σήμα.
Τρεις γεωστατικοί δορυφόροι σε ισημερινή τροχιά είναι δυνατόν να καλύψουν το σύνολο της γήινης επιφάνειας.
Σύγχρονοι δορυφόροι μπορούν να διαχειρισθούν περισσότερες από 33.000 τηλεφωνικές κλήσεις με 3 τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα.