Οπτικές ίνες

Οπτικές ίνες
Στο παραπάνω διάγραμμα ακτίνες φωτός προχωρούν με ανακλάσεις μέσω μιας οπτικής ίνας. Οι οπτικές ίνες μεταδίδουν φως μέσω παλμών. Κάθε παλμός μπορεί να εμπεριέχει διάφορες ακτίνες.

Στις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες κυκλικής διατομής από γυαλί πολύ υψηλής καθαρότητας.
Η ίνα έχει διάμετρο 125 χιλιοστά του χιλιοστού. Είναι ανομοιογενής και αποτελείται από δύο τύπους υλικού. Στο κέντρο της βρίσκεται ο πυρήνας που είναι γυαλί υψηλού δείκτη διάθλασης. Ο πυρήνας περιβάλλεται από υλικό χαμηλότερου δείκτη διάθλασης. Το φως εγκλωβίζεται στον πυρήνα και διαδίδεται κατά μήκος της ίνας.
Το γυαλί είναι μονωτικό υλικό και έτσι δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές παρενοχλήσεις. Η πληροφορία μεταδίδεται κωδικοποιημένη με μορφή παλμών φωτός.