Σηματοφόροι

Σηματοφόρος Ignace και Claude Chappe
Ο σηματοφόρος που επινοήθηκε από τους Ignace και Claude Chappe.

Ο μηχανισμός του συστήματος σηματοφόρων Chappe αποτελούνταν από έναν ψηλό στύλο, που στο πάνω άκρο του ήταν τοποθετημένη περιστρεφόμενη (στο κατακόρυφο επίπεδο) δοκός, η οποία στα άκρα της είχε προσαρμοζόμενους περιστρεφόμενους βραχίονες.
Η δοκός είχε μήκος περίπου 3,5 μέτρα και οι μετακινήσεις επιτυγχάνονταν με βαρούλκα και τη βοήθεια σχοινιών, τροχαλιών και αντίβαρων.
Η παρατήρηση των σημάτων επιτυγχάνονταν με τη βοήθεια τηλεσκοπίου.
Οι θέσεις των βραχιόνων σχημάτιζαν 36 διαφορετικά σήματα. Κάθε σήμα είχε χρόνο εκπομπής και λήψης 20 δευτερόλεπτα.