Τηλέγραφος Cooke – Wheatstone

Τηλέγραφος
Ο τηλέγραφος με τις πέντε μαγνητικές βελόνες που εφευρέθηκε από τους Cooke και Wheatstone το 1837.

Το σύστημα με τις πέντε μαγνητικές βελόνες λειτουργούσε χρησιμοποιώντας δύο από τις πέντε βελόνες κάθε φορά. Οι δύο βελόνες προσανατολιζόταν έτσι ώστε να δηλώνουν το επιθυμητό γράμμα.
Κάθε μαγνητική βελόνα προσανατολιζόταν από ένα ρεύμα ξεχωριστού αγωγού και έτσι απαιτούνταν για τη λειτουργία του έξι αγωγοί (5 + επιστροφή).
Πολύ σύντομα οι Cooke και Wheatstone μείωσαν τις βελόνες σε δύο περιορίζοντας τις ανάγκες σε δαπανηρούς αγωγούς. Για τη χρήση της νέας συσκευής απαιτούνταν μεγαλύτερη επιδεξιότητα, διότι τα σήματα μεταδιδόταν με κώδικα που σχετιζόταν με τον αριθμό και την κατεύθυνση των αποκλίσεων. Το ρεύμα που χρησιμοποιούσαν οι συσκευές προέρχονταν από μπαταρία.