Τηλέγραφος Morse

Τηλέγραφος Morse
Τηλεγραφητής λαμβάνει ένα μήνυμα σε έναν δέκτη τηλεγράφου Morse στα 1887.

Στον Μορσικό τηλέγραφο εφαρμόσθηκε η ιδέα της χρήσης ηλεκτρομαγνήτη για την εκτροπή μιας γραφίδας.
Στις αρχικές συσκευές η εκτρεπόμενη γραφίδα (εκκρεμές) έγραφε με τη μορφή ζιγκ-ζαγκ σε χαρτοταινία που κινούνταν με ωρολογιακό μηχανισμό.
Στην τελειοποιημένη μορφή, η γραφίδα έγραφε στη χαρτοταινία τελείες και παύλες ανάλογα με τη διάρκεια εκτροπής της γραφίδας. Η εκτροπή της γραφίδας επιτυγχάνονταν με την ενεργοποίηση του ηλεκτρομαγνήτη. Η διάρκεια εκτροπής ελέγχονταν από τον αποστολέα που χειρίζονταν το διακόπτη του ηλεκτρικού κυκλώματος. Συνδυασμός από τελείες και παύλες απέδιδαν το μήνυμα σύμφωνα με τον κώδικα Morse.
Η απλότητα του εξοπλισμού, η απαίτηση για ένα μόνο αγωγό και η εύκολη χρήση του συντέλεσαν στην ταχεία και ευρεία διάδοσή του