Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία

Υδραυλικός τηλέγραφος
Ο υδραυλικός τηλέγραφος σε αναπαράσταση από χαλκογραφία του 19ου αιώνα.

Ο ιστορικός Πολύβιος περιγράφει τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία του Τακτικού ως εξής:
Στους σταθμούς υπήρχαν πανομοιότυποι κάδοι κυλινδρικής μορφής που γέμιζαν μέχρι το ίδιο σημείο με νερό. Στη βάση τους είχαν ίδιες βρύσες. Στην επιφάνεια του νερού επέπλεε φελλός στον οποίο στηρίζονταν κάθετα ξύλινο ραβδί που χωρίζονταν με παράλληλους κύκλους σε απόσταση 6 περίπου εκατοστά μεταξύ τους. Μεταξύ των κύκλων ήταν σημειωμένες οι πληροφορίες.
Από το σταθμό πομπού υψώνονταν πυρσός που σήμαινε το ταυτόχρονο άνοιγμα στις βρύσες. Όταν το ραβδί έφτανε σε ύψος όπου το χείλος του κάδου ευθυγραμμίζονταν με το επιθυμητό μήνυμα, κατέβαινε ο πυρσός και ο δέκτης έκλεινε τη βρύση και διάβαζε το μήνυμα.