Ανοικτικό

Ανοικτικό (Bale Opener).
Ανοικτικό (Bale Opener).

Το Ανοικτικό είναι το πρώτο από μία σειρά μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για τη Νηματοποίηση του βαμβακιού.
Συνοδεύεται από δύο άλλα μηχανήματα: το Καθαριστικό και το Αναμεικτικό, στα οποία το βαμβάκι ανοίγεται περισσότερο και παράλληλα καθαρίζεται από ξένες ύλες.
Το μηχάνημα που παρουσιάζεται στο εκθετήριο είναι του οίκου Howard & Boulogh Ltd. κατασκευασμένο το 1928.