Προγνέστρια

Προγνέστρια
Προγνέστρια (Speed Frame – Flyer).

Η Προγνέστρια είναι η τελευταία μηχανή προπαρασκευής του κλωστηρίου.
Σκοπός της είναι να λεπτύνει το βαμβακερό φυτίλι που προέρχεται από τον Σύρτη, δημιουργώντας έτσι το πρόνημα που θα τροφοδοτήσει την Κλώστρια.
Το μηχάνημα που παρουσιάζεται στο εκθετήριο είναι του οίκου Howard & Boulogh Ltd. κατασκευασμένο το 1928.