Λανάρι (Χάρτζι)

Λανάρι
Διακρίνονται το Τύμπανο (μεγάλης διαμέτρου κύλινδρος), η Ψάθα (ξύλινοι πήχεις) πάνω από το Τύμπανο και το Ντόφφερ.

Η βασική προπαρασκευαστική επεξεργασία της πρώτης ύλης στην πορεία της προς τη Νηματοποίηση είναι το Ξάσιμο ή Λανάρισμα, που γίνεται στο Λανάρι.
Το κυρίως Λανάρι αποτελείται από μία διάταξη τριών κυλίνδρων: τον Κόφτη που αποσπά μικρές τούφες ινών από τη βάτα και τις προωθεί στο Τύμπανο, που έχει μεγάλη διάμετρο.
Μεταξύ του τύμπανου και της Ψάθας (βρίσκεται πάνω από το Τύμπανο) γίνεται η εξατομίκευση των ινών, οι οποίες μεταφέρονται στο τρίτο κύλινδρο, το Ντόφφερ, που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του λαναριού. Από το Ντόφφερ εξάγονται οι ίνες σε μορφή πέπλου, που διαμορφώνεται σε φυτίλι και συλλέγεται σε βαρέλια.