Μηχανήματα επεξεργασίας νημάτων

Απλή στριπτική μηχανή.
Απλή στριπτική μηχανή.

Τα νήματα, που υπάρχουν στα μασούρια, που παράγονται από τη κλώστρια έχουν σχετικά μικρό μήκος. Για να οδηγηθούν αυτά τα νήματα στον Αργαλειό ή στην Πλεκτική Μηχανή είναι αναγκαίο να έχουν μεγάλο μήκος.
Έτσι, γίνεται το Μπομπινάρισμα των νημάτων, όπου το ένα μετά το άλλο τα νήματα τυλίγονται σε μια κωνική μορφή. Το μπομπινάρισμα γίνεται στο Μπομπινουάρ που είναι είτε αυτόνομο είτε μηχάνημα συνδεδεμένο με τη κλώστρια.
Αρκετές φορές είναι επιθυμητή η παραγωγή κλωστής ή δίκλωνου νήματος. Το Δικλώνιασμα γίνεται σε απλή στριπτική μηχανή ή σε μηχανή two for one, όπου με μία στροφή του αδραχτιού εισέρχονται δύο στροφές στο νήμα.