Προγνέστρια

Προγνέστρια
Αριστερά: Εικόνα Προγνέστριας Δεξιά: Μπομπίνες Προνήματος πάνω στην Προγνέστρια. Διακρίνονται οι Διχάλες.

Για να νηματοποιηθεί το φυτίλι θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτό. Έτσι, μεταξύ Σύρτη και Κλώστριας παρεμβάλλεται η Προγνέστρια, που έχει σαν σκοπό τη μείωση σε μεγάλο βαθμό του πάχος του φυτιλιού. Η λέπτυνση του φυτιλιού γίνεται με τη βοήθεια του “Τραβηκτικού” συστήματος.
Το παραγόμενο λεπτό φυτίλι ονομάζεται Πρόνημα και περνάει μέσα από μία Διχάλα που το στρίβει μερικώς για να προσδώσει αντοχή στη μάζα των ινών.
Στη συνέχεια το πρόνημα τυλίγεται σε ένα καλάμι (κύλινδρο) δημιουργώντας έτσι τη Μπομπίνα Προνήματος.