Προκαταρκτικά μηχανήματα ΙΙ

Aναμικτική μηχανή
Η αναμικτική μηχανή έχει 6 διαμερίσματα, στα οποία αποθηκεύεται η πρώτη ύλη καθώς έρχεται από το πάνω μέρος της μηχανής. Η ανάμειξη της πρώτης ύλης από τα διαμερίσματα αυτά γίνεται στο κάτω μέρος.

Η ανομοιογένεια των πρώτων υλών καθιστά αναγκαία την διαδικασία Ανάμιξης που γίνεται στο Αναμικτικό. Ανάμιξη γίνεται όταν επεξεργάζεται αυτούσια μία πρώτη ύλη αλλά και όταν επεξεργάζονται μαζί διάφορες πρώτες ύλες.
Οι διάφορες ξένες ύλες (ξερά φύλλα, κομμάτια από το βλαστό των φυτών, χώμα απομακρύνονται όταν το βαμβάκι φθάσει στο Καθαριστικό όπου κύλινδροι με πτερύγια χτυπούν τις τούφες των ινών.
Το Σκούτσερ (Scutcher) είναι ένα μηχάνημα που συνδυάζει τα τρία προαναφερθέντα μηχανήματα. Στην έξοδό του το Σκούτσερ δημιουργεί τη “βάτα” ινών που τροφοδοτείται στο Λανάρι.