Προκαταρκτικά μηχανήματα Ι

Μηχανή απόσπασης μικρών μαζών πρώτης ύλης
Μηχανή απόσπασης μικρών μαζών πρώτης ύλης από μπάλες βαμβακιού.

Οι διάφορες πρώτες ύλες δεν προσφέρονται για άμεση νηματοποίηση όπως λαμβάνονται σε μορφή δεμάτων (“μπάλες”). Οι πρώτες ύλες είναι απαραίτητο να περάσουν ορισμένα στάδια επεξεργασίας ώστε να φθάσουν σε μια ικανοποιητική μορφή.
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας του βαμβακιού (παρόμοιο είναι και για το μαλλί) είναι το ʼνοιγμα της μάζας ινών, η Ανάμειξή τους καθώς και ένα πρώτο καθάρισμα από τις ξένες ύλες.
Το ʼνοιγμα της ινώδους μάζας γίνεται στο Ανοικτικό μηχάνημα.
Η τροφοδοσία του Ανοικτικού γίνεται είτε χειρονακτικά ή αυτόματα με τη χρήση Συλλεκτήρα.